Pelastussuunnitelma

PELASTUSSUUNNITELMA

Avoin kansallinen suunnistuskilpailu


1. TILAISUUDEN YLEISTIEDOT

1.1 Tilaisuuden nimi Avoin kansallinen suunnistuskilpailu Rajarastit 1. - 2.5.2021
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen)Joutsenon Kullervo suunnistusjaosto, Kulmatie 12, 54100 Joutseno
Hannu Myllärinen 0400 682 400
1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite)Suokumaa, maasto olosuhteissa, osoite Kankaantie 235, 54110 Joutseno ja alueen suunnistusmaastot, katso liitekartta
1.4 Ajankohta ja aukioloajat

1.5.2021 klo 11-16

2.5.2021  9 -14

Talkootoimintaa 31.4. alkaen klo 16 - 20

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta)

Avoin kansallinen suunnistuskilpailu Joutsenon Kullervon Rajarastit.

Kilpailukeskus sijaitsee maasto-olosuhteissa, pysäköinti läheisellä pellolla, osoitteessa Kankaantie 235.

Suunnistus tapahtuu maastossa, jossa kierretään järjestäjien laatima reitti karttaa ja kompassia apuna käyttäen.

Molempina päivinä on väliaika lähdöt. Koronapandemian takia lähtöaikoja on laajennettu 3 tuntiin, jotta vältytään ruuhkaantumiselta. Lisätietoja https://joutsenonkullervo.yhdistysavain.fi/suunnistus/


1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.)

Kokonaismäärä n. 400 henkilöä, Ikärakenne 1 - 90 vuotta.

Koronapandemian takia kilpailukeskuksessa ei kahviota, ei tulostaulua


2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)

RiskitekijäEnnaltaehkäisyPelastamistoimenpiteet
2.1 Tulipalo

Kilpailukeskuksessa tulentekokielto

Alkusammutuskalusto

Alkusammutus ja ilmoitus 112.
2.2 SairauskohtausEnsihoitopiste kilpailukeskuksessa.

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla.

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

2.3 TapaturmaEnsihoitopiste kilpailukeskuksessa

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla.

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

2.4 Liikenne

Pysäköinnistä kilpailukeskukseen ja sieltä lähtöalueille noudatettava yleisiä turvallisuussäännöksiä ja

varovaisuutta.

Ilmoitetaan 112 + mahdollinen ensiapu.
2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteetPaikalla tuloslaskentavaunu, infovaunu ja käymälävaunu. Suunnistajien kulkua ohjataan nauhoitetuilla kaistoilla.
2.6 Eksyminen maastoonNuorten reitit on suunniteltu maaston turvalliseen ja helpompikulkuiseen osaan.Katso kohta 5.5 kadonneen etsintä.
2.7 SähkötapaturmaSähköjohdot ja datakaapelit on suojattu, eikä niitä ole yleisöalueella.

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla.

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

2.8 MyrkytystapausJuoma- ja kahvivesi on kaupungin vesijohtoverkosta otettua vettä (kahvitus ainoastaan toimitsijoille)

Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla.

Vakavissa tapauksissa soitetaan 112.

Myrkytystietokeskus 09 471 977.


3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN AIKANA

TehtäväNimi tai (lukumäärä)Puh. nro

3.1 Tilaisuuden johtaja

vastaa koko tapahtumasta sekä päättää mahdollisen maastoetsinnän aloittamisesta.

Veikko Ahtiainen0500 556 335
3.2 Turvallisuudesta vastaava
vastaa tarvittavan alkusammutuskaluston saatavuudesta, järjestysongelmista sekä kilpailukeskusalueen rajaamisesta.
Hannu Myllärinen0400 682 400
3.3 Rakenteista vastaava
Kilpailukeskuksen rakenteet ja maalivaunu.
Hannu Myllärinen0400 682 400
3.4 Liikenne ja pysäköintivastaavaTerho Tiainen050 547 2803
3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaavaMika Luukkonen040 514 7615
3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Ensiapuhenkilöstö vastaa vammoja saaneiden ensiavusta ja päättää mahdollisista jatkohoidon tarpeista sekä päättää mahdollisen maastoon vietävän ensiavun laajuudesta.

Max Ripatti

050 3376 750

3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikanaToimitsijoita tarpeen mukaan, vastuuhenkilönä Hannu Myllärinen0400 682 4004. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)

AsiaSelvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus)Pysäköinti alueen läheisyydessä on jauhesammutin ja sammutuspeitto.
4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapu­paikka

Kilpailukeskuksessa ensiapuvälineistö. Auto varattu ei kiireellisiin

kuljetuksiin Armilan terveyskeskukseen.

4.3 Kokoontumis-/ evakuointi­paikkaKilpailukeskus
4.4 Poistumistiet tapahtuma-alu­eelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa)

Reitit ovat samat kuin saavuttaessa.


4.5 Sisäinen hälyttäminen (Ylei­sön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen)Hälyttäminen tapahtuu kuuluttamalla kilpailukeskuksessa. Hannu Myllärinen 0400 682 400
4.6 Pelastustiet (reitit, joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohtee­seen)Joutsenon kirkolta 16 km Penttiläntietä5. MUUTA HUOMIOITAVAA

AsiaSelvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)
5.1 Pysäköintijärjestelyt

Opastus Penttiläntieltä, Konnunsuon tiehaarasta, josta ajoaika kilpailukeskukseen on n. 10 min. Navigaattoriin osoitteeksi Kankaantie 325, Lappeenranta. Opastus on paikoillaan la 1.5 klo 8.00.

P-paikat kilpailukeskuksessa peltoalue, varalla tievarsipysäköinti (olosuhteiden takia).


Pysäköintivastaava perehdyttää henkilökuntansa kilpailua edeltävänä iltana.

5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökunta)Ensiavusta vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt
5.3 Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta)Kahvilassa on jauhesammutin ja sammutuspeitto.
5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoonPelastussuunnitelma on julkaistu kilpailun nettisivuilla https://joutsenonkullervo.yhdistysavain.fi/suunnistus/ ja sähköpostijakeluna vastuuhenkilöille.
5.5 Kadonneen etsintäMikäli kilpailun osanottaja ei ole palannut tunnin kuluessa maalin sulkemisesta, kilpailunjohtaja kokoaa etsintäryhmän, joka suorittaa maastotiedustelun oletetulta suunnalla. Ellei etsintä tuota tulosta, ilmoitetaan poliisille (puh 112)


Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi viisi vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.

Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka:Joutseno 18.4.2021


Veikko Ahtiainen
Hannu Myllärinen
Tapahtuman johtaja
Tapahtuman turvallisuudesta vastaava


Pelastusviranomainen


LIITTEET

Ohje hätäilmoituksen tekemisestä                   liite 1

Kartta alueesta                                                     liite 2

Terveysturvallisuussuunnitelma                        liite 3

Eksoten lausunto                                                  liite 4
1.      Ohje hätäilmoituksen tekemisestä ja ohje toimista tulipalon sattuessa on näkyvillä kuuluttamossa ja alkusammutuskaluston vieressä.

LIITE 1

HÄTÄILMOITUKSEN TEKEMINEN

 1. SOITA 112
 2. KERRO KUKA OLET JA MISTÄ SOITAT
 3. KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT JA ONKO IHMISIÄ VAARASSA
 4. KERRO TARKKA OSOITE (Kilpailukeskus: Kankaantie 325, Lappeenranta 

SOVI OPASTUKSESTA

 1. VASTAA KYSYMYKSIIN
 2. ÄLÄ SULJE PUHELIN ENNEN KUIN SAAT LUVAN


TULIPALON SATTUESSA

 1. PELASTA VAARASSA OLEVAT
 2. VAROITA MUITA
 3. TEE HÄTÄILMOITUS 112
 4. SAMMUTA LÄHIMMÄLLÄ ALKUSAMMUTTIMELLA
 5. RAJOITA PALO SULKEMALLA OVET JA IKKUNAT
 6. OPASTA PELASTUSHENKILÖSTÖ PAIKALLE