Lähtöluettelo 2024

Määräaikaan  mennessä  (16.9.2024) ilmoittautuneet ja osanottomaksunsa maksaneet